el-Bâkıllani’ye Atıfları Çerçevesinde el-Gazzâlî’nin Fıkıh Usûlünde Muhakkikliği


YILDIZ K., YILDIRIM İ.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.32, no.32, pp.39-75, 2012 (Peer-Reviewed Journal)