Navigasyon sistemi eşliğinde endoskopik sinonazal cerrahi


ÖZERGİN COŞKUN Z. , DURSUN E. , ÇELEBİ ERDİVANLI Ö. , ÖZGÜR A. , TERZİ S. , DEMİRCİ M.

10. Türk Rinoloji Kongresi, Turkey, 22 - 25 May 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey