Okulöncesi Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Yapılan Çalışmaların Betimsel Analizi


Creative Commons License

Çınar S., Özaydın A.

IX. EAB 2017, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to find out what points of study are carried out in the field of preschool science education in our country between 2006-2016 and what are the deficiencies. In the study, descriptive content analysis method, one of the content analysis methods, was used as the research method. The purpose of this method is to examine and organize qualitative and quantitative studies that are carried out independently of each other in the field of science education before school and determine the general trends in the field. Thus, researchers who are engaged in and are willing to work on the relevant field in the result of the research can show what the general tendency is. According to the obtained data, it is found that the most investigated subjects in the field of pre-school science education in the field of pre-school science education were the most researched topics in 2015, preschool teacher candidates and their teachers' attitudes towards science teaching and competencies, and that at least the study topic was the study of preschool teachers and students about the perception of scientists . In addition, it is revealed that research methods based on qualitative research approach are used as research design. When the data collection tools used are examined, it is seen that the  scientific process skill test is mostly used and the interview, observation, self-efficacy perception scale, document review and interview form are less preferred. It is hoped that the identification of deficiencies in the field will provide an enlightening way for researchers working in this field.

Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 yılları arasında ülkemizde okul incesi fen bilgisi eğitim alanında yürütülen çalışmaların hangi noktalarının çalışıldığını ve eksikliklerin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Çalışmada araştırma yöntemi olarak içerik analiz yöntemlerinden biri olan betimsel içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılma amacı okul öncesinde fen bilgisi eğitim alanında birbirinden bağımsız olarak yapılan nitel ve nicel çalışmaları inceleyip düzenlemek ve alandaki genel eğilimleri belirlemektir. Böylece araştırma sonucunda ilgili alanda çalışma yapan ve yapmak isteyen araştırmacılara genel eğilimin ne olduğu gösterilebilir. Elde edilen verilere göre okul öncesi fen eğitim alanında en çok araştırmanın 2015 yılında yapıldığı en çok araştırılan konunun okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin fen öğretimine karşı tutum görüş ve yeterlikleri konusunun olduğu ve en az çalışma konusunun okul öncesi öğretmen ve öğrencilerin bilim insanı algısı konusunda ki çalışmaların olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma deseni olarak da nitel araştırma yaklaşımına dayalı araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. Kullanılan veri toplama araçları incelendiğinde ise çoğunlukla bilimsel süreç beceri testinden yararlanıldığı ve mülakat, gözlem, öz yeterlik algı ölçeği, doküman inceleme, görüşme formunun daha az tercih edildiği görülmektedir. Alan yazında ki eksikliklerin belirlenmesinin bu alanda çalışan araştırmacılar için aydınlatıcı bir yol üstleneceği umulmaktadır.