Psoriasis vulgaris hastalarında serum anjiopoietin-like protein 2 düzeyi ile karotis intima media kalınlığının ilişkisinin değerlendirilmesi


ÇELİK E., ÇAKIRCA G., BURAKGAZİ G.

3. Ulusal Psoriasis Sempozyumu, Turkey, 24 March - 01 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes