Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Geçirme ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Genelinde Yapılan Çok Merkezli Çalışma Verileri)


MERT D., TOSUN S., YILDIZ İ. E., ALAY H., MISTANOĞLU ÖZATAY D., UĞURLU K., ...More

7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes