Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Geçirme ve Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi (Ülke Genelinde Yapılan Çok Merkezli Çalışma Verileri)


MERT D., TOSUN S., YILDIZ İ. E. , ALAY H., MISTANOĞLU ÖZATAY D., UĞURLU K., ...More

7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 24 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey