Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım


BÜYÜK E.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.89-121, 2015 (Peer-Reviewed Journal)