Gran Metodunu Kullanarak Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(Sübstitüebenzilamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on türevlerinin Etanol ?Su Karışımında Potansiyometrik Olarak pKa Değerlerinin Tayini


İSLAMOĞLU F., Kahveci B., KARAOĞLU K., ÖZİL M., İSLAMOĞLU Y.

XX. Ulusal Kimya Kongresi, Kayseri, Turkey, 4 - 08 September 2006, pp.62

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes