ORTAÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN TARİH DERSLERİNDE ARŞİV BELGELERİNİN KULLANIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


YAHŞİ İ.

VI.Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.345

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.345
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Understanding and making sense of the present is also the way to plan the future Knowing the past. Because history is the past itself need to know. An uninterrupted history between history, past, present and future It is dialogue. The biggest assistant in the history of science in understanding the past resources are at hand. Historians connect with the past through the ruins to get information
therefore, to obtain historical knowledge and understanding before reaching the historical relic.
too much is not possible. First-hand resources in the archives and important libraries collections. In this context, the Republic of Turkey State Archives They are the most important sources that can be used in studies related to the 20th century. Archives of states history and culture of the most valuable treasures. Real and accepted The main source of information is documents for any time. To carry the past to the present it is a value of archives, living memory. In this study, secondary education and history students' knowledge and awareness levels in archives and history teaching.
opinions on the necessity of the use of archival documents. Working group 30 students studying at one of the secondary schools in Rize and taking history courses form. A semi-structured form as a data collection tool, in the analysis of data descriptive analysis will be done in accordance with the qualitative research approach.

Key Words: Archive Documents, History Teaching, Secondary School Students

Bugünü anlamak ve anlamlandırabilmek aynı zamanda geleceği de planlayabilmenin yolu geçmişi bilmekten geçer. Tarih geçmişin ta kendisi olduğu için geçmişi bilmek için tarihi bilmek gerekir. Tarih, geçmiş, bugün ve gelecek arasında gerçekleşen kesintisiz bir
diyalogdur. Tarih biliminde geçmişi anlamlandırma noktasında en büyük yardımcı birinci
elden kaynaklardır. Tarihçiler, bilgiye ulaşmak için geçmiş ile kalıntılar yoluyla bağlantı
kurarlar, bu sebepten dolayı tarihi kalıntıya ulaşılmadan tarih bilgisi ve anlayışı elde etmek çok fazla mümkün değildir. Birinci elden kaynaklara arşivlerde ve önemli kütüphanelerin koleksiyonlarından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri 20 yüzyıla ilişkin çalışmalarda kullanılabilecek en önemli kaynaklardır. Arşivler, devletlerin tarihlerine ve kültürlerine dair bilgilerin yer aldığı en değerli hazineleridir. Gerçek ve kabul edilebilir bilginin ana kaynağı her zaman için belgelerdir. Geçmişi günümüze taşımak arşivlerin yani yaşayan hafızanın bir değeridir. Bu çalışmada ortaöğretimde okuyan ve tarih dersini alan öğrencilerin arşivlere yönelik bilgi ve farkındalık düzeyleri ile tarih öğretimindearşiv belgelerinin kullanımının gerekliliğine yönelik görüşleri alınacaktır. Çalışma grubunu Rize ilindeki ortaöğretim kurumlarından birince okuyan ve tarih derslerini alan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış bir form, verilerin analizinde ise nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak betimsel analiz yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arşiv Belgeleri, Tarih Öğretimi, Ortaöğrenim Öğrencileri