Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Türkiye’nin Rekabet Gücü


Creative Commons License

Sandalcılar A. R., Ayran Cihan K.

Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.7, no.1, pp.132-151, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışmanın amacı Türkiye’nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) asıl üye ülkeleri ve gözlemci üye ülkeleri ile olan ticaretinde hangi mal gruplarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğunu, hangi mal gruplarında ise karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmadığını analiz etmektir. 1995-2021 dönemine ait SITC Rev. 3 basamak 1 veri setinin kullanıldığı analizler Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yaklaşımına göre yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Türkiye Azerbaycan’a karşı 0, 1, 7 ve 8 numaralı mal gruplarında; Kazakistan’a karşı 1, 4, 5, 7 ve 8 mal gruplarında; Kırgızistan’a karşı 1, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 mal gruplarında; Özbekistan’a karşı 1, 4, 5, 7 ve 8 mal gruplarında; Türkmenistan’a karşı 0, 4, 7, 8 ve 9 mal gruplarında ve Macaristan’a karşı ise 1, 6 ve 8 mal gruplarında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'nin diğer TDT üyesi ülkelerle olan dış ticaretinde karşılaştırmalı üstünlüklerinin genel olarak benzer bir yapıya sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.