İşsizlik Oranı ve İşgücüne Katılım Oranı Arasındaki Uzun Dönemli İlişki: Türkiye Örneği


Creative Commons License

SİVRİ U.

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.19, pp.452-467, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 19
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.452-467
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

The fact that there is a long-run equilibrium relationship between the unemployment rate (UR) and the labour force participation rate (LFPR) may prevent the unemployment rate statistics from reflecting general state of the economy and labour markets correctly. Moreover, an existence of this kind of relationship, may also prevent countries which have high unemployment rates such as Turkey to decrease their unemployment rates to desired levels.

In this study the long-run relationship between the UR and the LFPR for Turkish economy is investigated by Johansen (1988, 1991) cointegration method using both general and sex-related series. This study uses monthly data and covers the 2005:01-2019:04 period. Distinguishing features of this study from other studies are as follows: Firstly a great care is taken about the relevance of the statistical properties of the Vector Autoregression (VAR) models, which cointegration analysis is based upon. Although this feature is very important for relevance of the both statistical analysis and economic interpretations (Juselius, 2006, s. 46), it is generally seen disregarded in the related literature. Secondly, in order to preserve the true information of the data some procedures such as collecting data from different sources which have different frequencies, interpolation or applying some mechanical seasonal adjustment techniques to all series are not applied.

Test results show that there is a no cointegration relationship between the UR and the LFPR for both general and sex-related series. This finding does not support the idea that unemployment rate of the Turkish economy does not reflect the general state of the economy because of the movements of the LFPR. Also this finding does not support the idea that one reason of the unability of decreasing unemployment rate of the Turkish economy is the movements of the LFPR either.

İşsizlik oranı (UR) ile işgücüne katılım oranı (LFPR) arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin olması, işsizlik oranının emek piyasasının ve ekonominin genel durumunu sağlıklı bir biçimde yansıtmasını engelleyebilecektir. Ayrıca böyle bir ilişkinin varlığı, Türkiye de dâhil olmak üzere yüksek işsizlik oranına sahip ülkelerde, işsizlik oranının istenilen seviyelere düşürülmesini engelleyebilecektir.

Bu çalışmada UR ile LFPR arasındaki uzun dönemli ilişki Türkiye ekonomisi için Johansen (1988, 1991) koentegrasyon yöntemi ile genel ve cinsiyet düzeyinde seriler kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada aylık verilerle 2005:01-2019:04 dönemi kapsanmıştır. Bu çalışmayı literatürdeki diğer çalışmalardan ayıran temel özellikler şunlardır: Öncelikle, koentegrasyon analizinin üzerine kurulu olduğu Vector Autoregression (VAR) modellerinin istatistiksel özelliklerinin uygun olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Hem istatistiksel analizin hem de iktisadi yorumların geçerli olması için çok önemli olan bu hususun (Juselius, 2006, s. 46) literatürde genellikle göz ardı edildiği görülmektedir. İkinci olarak, verinin taşıdığı bilgileri bozmamak için farklı frekanstaki verilerin bir araya getirilmesi, interpolasyon ve bazı mekanik mevsimsel düzeltme tekniklerinin tüm serilere uygulanması gibi işlemlerden özellikle uzak durulmuştur.

Analiz sonuçları gerek genel gerek cinsiyet düzeyindeki seriler için UR ile LFPR arasında bir koentegrasyon ilişkisi olmadığını göstermiştir. Bu bulgu Türkiye ekonomisi için LFPR’deki değişimler nedeniyle işsizlik oranının ekonominin genel durumunu iyi yansıtmayacağı düşüncesini desteklememektedir. Ayrıca yine bu bulgu, Türkiye ekonomisinde işsizlik oranının düşürülememesinin bir nedeninin LFPR’deki değişimler olduğu görüşünü de desteklememektedir.