Eski Türk Edebiyatında “Sırât / Sırât-ı Müstakîm” ve Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 1725 Numarada Kayıtlı Müellifi Bilinmeyen “Hâzâ Bahsu Sıfâtı’s-Sırât” Metni


ESİR H. A.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-24, 2022 (Peer-Reviewed Journal)