Kidonya (Venus verrucosa Linnaeus, 1758)'nın Yağ Asidi İçeriğine Depurasyon Süresinin Etkisi


KARSLI B. , ÇAĞLAK E. , KORAL S.

18. Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2015, ss.144

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.144

Özet

Bu çalışmada, kidonya (Venus verrucosa Linnaeus, 1758) türünün yağ asidi içeriği ve bu yağ asitleri üzerine kapalı devre arıtım sistemlerinde depürasyon süresinin etkileri araştırılmıştır. Çift kabuklu yumuşakça türleri biyolojik yapıları itibari ile bulundukları ortamlarda suları süzerek beslenirler. Bu yüzden insanların tüketiminde çeşitli sağlık risklerini bünyelerinde bulundurabilirler. Depürasyon sistemleri çift kabuklu yumuşakçaların yapılarında bulunan toksinleri arındırmak için kullanılan sistemlerdir. Çalışmamızda ticari bir depüasyon tesisinde 0, 12, 24, 36, 48, 60 ve 72 saat süre ile yapılan arıtım işlemlerinde kidonyaların yağ asidi sonuçları değerlendirilmiştir. Yağ asidi metil esterlerinin cins ve miktar analizleri Gaz Kromotografisi Kütle Spektrofotometresi (GC-MS) cihazı ile yapılmıştır. Yağ asitleri içerisinde en yüksek oran tekli doymamış yağ asitlerinden (SFA) palmitik asit (C16:0)’de tespit edilmiştir. Depurasyon süresince kidonyaların toplam çoklu doymamış yağ asidi (∑PUFA) içeriği oranla diğerlerinden daha yüksek bulunmuş ve PUFA içerisinde en yüksek oran C20:5n-3 (EPA) ve C22:6n-3 (DHA) yağ asitlerinde görülmüştür. Depurasyon işlemine bağlı olarak ∑PUFA oranında önemsiz (P>0,05) değişimler gözlenirken, ∑SFA ve ∑MUFA oranları sadece başlangıç (0. gün) değerlerinden farklı (P<0,05) bulunmuştur.