Fırtına Havzasının Bazı Havza Karakteristikleri ile Arazilerin Fizyografik Özelliklere GöreDağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi


YÜKSEK T., ÖZÇELİK A. E., VEREP B.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5, no.3, pp.439-449, 2020 (Peer-Reviewed Journal)