Yomra (Trabzon) çevresinde yetişen kocayemiş Arbutus unedo L tiplerinin meyve özellikleri üzerinde çalışmalar


Karadeniz T., Kurt H., Kalkışım Ö.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.65-70, 1996 (Peer-Reviewed Journal)