E. V. Bahrevsky, İ. A. Svistunova, Obraz Rossii v Turtsii: İstorcheskoe Razvitie i Sovremennoe Sostoyanie [The Image of Russia in Turkey: Historical Development and Current Status], Moskva: Rossiskiy nauchno-issledovatelskiy institut kulturnogo i prirodnogo naslediya imeni D.C. Lihacheva, 2019, 233 p., ISBN: 978-5-86443-274-7


TURAN R.

Other, pp.161-164, 2019

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2019
  • Page Numbers: pp.161-164
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes