Seçmeli ve Zorunlu Rekreatif Sporlar Derslerinde, Serbest Zaman Motivasyonu veSerbest Zaman Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ERSOY A., IŞIK U.

15. SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, 15 - 18 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: No