Social Capital Measurement in Turkiye: Creating an Index by Province


Pilatin A. , Ayaydın H.

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, vol.65, no.1, pp.1-26, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 65 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.26650/jecs2021-1033478
  • Title of Journal : JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY
  • Page Numbers: pp.1-26

Abstract

The aim of the study is to create a social capital index on the basis of 81 provinces covering the years between 2007-2018 in Turkiye. While creating the social capital index, the method of creating the social capital index obtained from 2 networks and 2 norm variables, which was also used in previous studies, was applied. While the number of foundations and associations on a provincial basis was used as network variables, the rate of voting in parliamentary elections and the rate of response to WVS surveys were used as norm variables. In order to perform principal component analysis, the collected data was entered into the SPSS 23 package program, and the relevant analysis was performed. For this purpose, principal component analysis was applied for the years 2007, 2011, and 2018, when parliamentary general elections were held, and the first component that emerged was taken as an indicator of social capital index. Since social capital does not change in a short period of time for countries, regions, and cities, the index values for the years between 2007, 2011 and 2018 were created with the linear interpolation method using the data, as applied in similar studies. Positive ones among the index values created on the basis of provinces indicate a high level of social capital, while negative values indicate a low level of social capital. When the social capital index values of 2007 and 2018 are examined, it is observed that the social capital levels of the provinces have increased over the years, although there has not been much change in the index values on a provincial basis over the years.

Çalışmanın amacı, Türkiye'de 2007-2018 yıllarını kapsayan 81 il bazında bir sosyal sermaye endeksi oluşturmaktır. Sosyal sermaye endeksi oluşturulurken daha önceki çalışmalarda da kullanılan 2 ağ ve 2 norm değişkeninden elde edilen sosyal sermaye endeksi oluşturma yöntemi uygulanmıştır. Ağ değişkenleri olarak il bazında vakıf ve dernek sayısı kullanılırken, milletvekili seçimlerinde oy kullanma oranı ve WVS anketlerine yanıt verme oranı norm değişken olarak kullanılmıştır. Temel bileşenler analizi yapabilmek için toplanan veriler SPSS 23 paket programına girilmiş ve ilgili analiz gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, milletvekili genel seçimlerinin yapıldığı 2007, 2011 ve 2018 yılları için temel bileşenler analizi uygulanmış ve ortaya çıkan ilk bileşen sosyal sermaye endeksinin bir göstergesi olarak alınmıştır. Sosyal sermaye ülkeler, bölgeler ve şehirler için kısa sürede değişmediğinden, benzer çalışmalarda uygulandığı gibi veriler kullanılarak lineer interpolasyon yöntemi ile 2007, 2011 ve 2018 yıllarına ait endeks değerleri oluşturulmuştur. İller bazında oluşturulan endeks değerlerinden pozitif olanlar yüksek düzeyde sosyal sermayeyi, negatif değerler ise düşük düzeyde sosyal sermayeyi göstermektedir. 2007 ve 2018 yıllarına ait sosyal sermaye endeks değerleri incelendiğinde, yıllar itibariyle iller bazında endeks değerlerinde fazla bir değişiklik olmamasına rağmen illerin sosyal sermaye düzeylerinin yıllar içinde arttığı görülmektedir.