Swıssair Olayı: İsviçre Yeniden Yapılandırma Hukukuna Etkileri Ve Bu Etkilerin Hukukumuz Bakımından Kısa Bir Değerlendirmesi


TUNCER KAZANCI İ.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, no.39, 2018 (Peer-Reviewed Journal)