Effects of the combined inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi and plant growthpromoting rhizobacteria on yield and quality in organic strawberry cultivation in alkaline soils


Balcı G., Koç A., Ertürk Y., Keles H., Kılıç T., Bakoğlu N.

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.25, no.4, pp.448-456, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Denemede; fosfat çözen ve azot fiksetme özelliklerine sahip bakteri karışımlarından oluşan PGPR formulasyonu (Stenotrophomonas acidaminiphila RC 251+ Lysobacterenz. enzymogenes RC 697) ve bazı Glomus türlerini içeren arbuskular mikorizal mantarların birlikte kullanımının Yozgat ekolojisinde organik çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada Albion ve Portola nötr gün çilek çeşitleri kullanılmıştır. Bazı mikroorganizmaların yüksek pH’lı toprak koşullarında organik çilek yetiştiriciliğinde verim ve kalite üzerine etkilerini belirlemek için bitki başına verim (g bitki-1), meyve ağırlığı (g), suda çözünebilir kuru madde miktarı (%), titre edilebilir asitlik (%), C vitamini (mg 100 g-1) ve L, a, b renk değerleri tespit edilmiştir. Araştırmada, tüm mikroorganizma uygulamaları kontrol grubuna göre her iki çeşitte de yüksek verim sağlamışlardır. Albion çeşidinde her iki yılda da meyve irilikleri üzerine mikroorganizma uygulamalarının önemli bir etkisi bulunmamıştır. Portala çeşidinde ise en iri meyveler mikoriza uygulamalarından elde edilmiştir. Kalite kriterleri incelendiğinde mikoriza uygulamalarının daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir.