Mirasçıların Alacaklılarını Koruyan Davalar İle Tasarrufun İptali Davası İlişkisi


TUNCER KAZANCI İ., ÖCAL APAYDIN B.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, pp.775-808, 2015 (Peer-Reviewed Journal)