Rize bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda HBsAg, AntiHBs ve Anti-HCV seroprevalansı.


Creative Commons License

BALIK G. , üstüner ı., kağıtçı m., BAYOĞLU TEKİN Y. , METE URAL Ü. , ŞENTÜRK Ş. , ...Daha Fazla

DİCLE TIP DERGİSİ, cilt.40, sa.2, ss.254-257, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 40 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: DİCLE TIP DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.254-257

Özet

Amaç: Rize bölgesinde yaşayan gebe kadınlarda HBsAg, AntiHBs ve Anti-HCV seroprevalansının belirlenmesi. Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya, 2008-2012 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum gebe polikliniğine başvuran 5894 gebe kadın alındı. Tüm gebelerde ELİSA yöntemi ile belirlenen hepatit B yüzey antijen (HBsAg), hepatit B yüzey antijen antikoru (Anti-HBs) ve hepatit C virüs antikoru (Anti-HCV) seropozitiflik oranları araştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan gebelerde HBsAg seropozitifliği %5,7 olup, 2012 yılındaki prevalans diğer yıllardan istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu. AntiHCV seropozitifliği %0,4 olup yıllar arasında fark bulunmadı. AntiHBs seropozitifliği ise %29,7 olup 2012 yılında diğer yıllara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek bulundu. Ayrıca Anti HBs prevalansı 20 yaş altı grupta da diğer yaş gruplarına kıyasla daha yüksek tespit edildi. Sonuç: Gebe kadınlar rutin kontrollerinde HBsAg ve anti HCV için taranmalıdır. Bu sayede gebeyi ve yenidoğanı HBV enfeksiyonu ve komplikasyonlarından korumak mümkün olabilir.