Pnömotoraksta Tanı,Tedavi ve Yaklaşım


Creative Commons License

Tülüce K.

in: Aile Hekimliği Aciller, Doç.Dr Cüneyt Ardıç, Editor, Ema Tıp Kitapevi Yayıncılık, İstanbul, pp.411-421, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Ema Tıp Kitapevi Yayıncılık
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.411-421
  • Editors: Doç.Dr Cüneyt Ardıç, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Pnömotoraks, visseral ve parietal plevra arasında hava birikmesi ve bunun sonucu olarak akciğerin kollabe olmasıdır. Parietal plevra göğüs duvarı iç yüzeyini kaplarken, visseral plevra akciğerin yüzeyini kaplayan örtüdür.