4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Fiyat Farkı Verilmesi Başlıklı 8 maddesine 6552 Sayılı İş Kanunu İle ile Getirilen Ek Fıkra Hükmü Alt İşveren İşçilerinin Haklarını Kısıtlaması Bakımından İş Kanunu ve Anayasa ya Aykırılığı


EKİN A., BAYKAN M.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, vol.13, no.49, pp.39-65, 2016 (Peer-Reviewed Journal)