Yerli Televizyon Dizilerinde Aile Temsili Üzerine Bir Örnek; “Yasak Elma” Dizisi


Türkmen A.

Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 November 2023, pp.52-55

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52-55
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Yerli Televizyon Dizilerinde Aile Temsili Üzerine Bir Örnek; “Yasak Elma” Dizisi

 

 

ÖZET

Aile kurumunun son yıllarda ülkemizde ve diğer gelişmiş dünya ülkelerinde hızlı bir dönüşüm ve aşınma süreci içerisine girdiğini sosyal bilimler literatüründe gözlemlemekteyiz. Bu dönüşüm ve aşınma sürecinin esaslı aktörlerinden biri de yerli televizyon dizileridir. Yerli televizyon dizilerinde aile temsilini analiz eden bu çalışma, değişen aile imajını ortaya koymayı ve aile kurumundaki aşınmayla kitle iletişim araçlarının etkisi altındaki ilişkiyi sorgulamaktadır.

Bu çalışma yerli televizyon dizilerinde aile kimliğinin temsilini medyada yer alış şeklini tartışmaya açmaktadır. Aile kavramı günümüzde en fazla araştırılan alanlardan biridir. Bu çalışma televizyon dizilerinde aile temsili ve aile içi toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl gösterildiği nitel araştırma yöntemlerinden biri olan gösterge bilimsel analiz yöntemi kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın örneklemi Fox Tv’de beğeni ile izlenen ve aile kurumundaki dönüşüm ve aşınma sürecini temsil etmesi bakımından oldukça uygun bir yapım olan “Yasak Elma” dizisi olarak belirlenmiştir.

Çalışma, Yasak Elma dizisindeki aile tasvirini ekonomik bakış açısı, aile bağları, evlilik dışı ilişkiler, aile içi çatışmalar, aileleri birbirine bağlayan değerler, uyulması gereken kurallar gibi kategorileri kullanarak betimsel olarak incelemektedir.

Yapılan araştırmalar neticesinde özellikle televizyonda yayınlanan ve kitle iletişim araçlarında sunulan aile yapılarında ortaya çıkan temel özelliklerin ailelerin lüks yaşantıya duydukları istek, gösteriş yapma amacıyla aşırı tüketime konu olan maddeselleşme ve bunun statü temsili olarak fütursuzca sahnelenmesi , aile içi iletişimde ortak kararlar yerine bireysel yaşam taleplerinin artması, aile bireyleri arasında bile ciddi bir güvensizlik artışı, aile bağlarının menfaat ilişkileri üzerinden kurgulanması ve maddi taleplerin haklılığının sergilenmesi, ahlaki değerlerin medyanın sunma biçimine göre anlam kazanması olduğu ortaya koyulmuştur.

Yerli dizilerde gösterilen aile tasvirleri ve kurgusal yaşam biçimleri, başta çocuklar olmak üzere tüm toplumu etkilemektedir.

Yerli televizyon dizilerine yansıyan aile temsillerini eleştirel bir şekilde incelemek bir kurum olarak ailenin tarihsel süreçlerde geçirdiği değişimleri anlamamıza yardımcı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Yerli Televizyon Dizileri, Yasak Elma, Aile Temsili