Laminer Akış Ünitesi Boyutunun Cerrahi Alan Üzerindeki Patojen Partikül Dağılımına Etkisi


AĞIRMAN A., ÇETİN Y. E. , AVCI M. , AYDIN O.

22. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (22nd Congress on Thermal Science and Technology), 11 - 14 September 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text