ÇOCUKLARDA KASILMA NÖBETLERI SONRASI KALÇA PATOLOJILERI


Creative Commons License

Kazdal C., Şahin R., Balık M. S.

Kemik Eklem 2023 Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 May 2023, pp.91-92

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.91-92
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÇOCUKLARDA KASILMA NÖBETLERI SONRASI KALÇA PATOLOJILERI

Cengiz KAZDAL1, Rıfat ŞAHİN1, Mehmet Sabri BALIK1
1
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Çocukluk çağında yaş gurubuna göre değişkenlik göstermekle birlikte çocukların ağrı semptomunu lokalize etme problemleri olabilmektedir. Bu nedenle ayırıcı tanıda muayene basamakları itinayla tamamlanmalıdır. Epileptik nöbet ve hipokalsemik tetani gibi klinik tablolar çocukluk çağında görülebilmektedir. Bu patolojilerin kliniklerinde hastada şiddetli kasılma nöbetleri oluşabilmektedir. Nöbet sonrası hastanın muayenesinde tüm ekstremiteler ayrıntılı değerlendirilmelidir.Çalışmamız da kasılma nöbetleri geçiren iki hastamızda nöbet sonrası erken dönemde gelişen ancak daha sonra tanı alan bir hastada femur başı epifiz kayması (FBEK) ve bir hastada bilateral femur boyun kırığından bahsederek sıra dışı yaralanma geçiren, geç tanı alan iki hastamızı sunacağız.

Yöntem: I. Olgu: 12 yaşında erkek hasta nöbeti sonrası hastaneye müracaat etti. Pediatrist tarafından değerlendirildi. Epilepsi nöbeti tanısı ile klinik izleme alındı. Nöbet sonrası 5. günde sol diz medial bölgede ağrı ve ekstremiteye yük verememe şikayeti ile tarafımızdan konsülte edildi. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme sonrası sol FBEK tanısı kondu. Erken dönemde kapalı redüksiyon ve perkütan 2 adet kanüllü vida ile osteosentez uygulandı. 2 ay yük vermeden takip edildi. Kaynama sonrası destek ile mobilizasyona başlandı. II. Olgu: 15 yaşında erkek hasta, kasılma sonrası hastaneye müracaat etti. Kasılma nöbeti sonrası 3. günde bilateral kalça ağrısı nedeniyle tarafımızdan konsülte edildi. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme sonrası bilateral femur boyun kırığı tanısı kondu. Anestezi hazırlığı ve kalsiyum düzeylerinin dengelenmesi sonrası erken dönemde sağ kalçaya açık redüksiyon, 3 adet kanüllü vida ve medial butress plak ile osteosentez, sol kalçaya kapalı redüksiyon ve 3 adet kanüllü vida ile osteosentez uygulandı. 1 aylık ara ile poliklinik takibe alındı.

Bulgular: Epilepsi nöbeti sonrası 5. günde konsülte edilen olguda, kalça ekleminde ağrı, rotasyonda kısıtlılık, yük vermede ağrı saptandı. Radyolojik değerlendirmede sol FBEK tanısı kondu. 3. ay sonunda ağrısız tam yük vererek mobilize olduğu görüldü. Osteosentez sonrası 2. ay kontrolünde radyolojik ve klinik kaynama belirlendi. Hipokalsemiye bağlı tetani gelişmesi sonrası 5. günde tarafımızdan konsülte edilen olgu da fizik muayenede her iki kalça ekleminde ağrı, rotasyon hareketlerinde kısıtlılık ve yük verme de ağrı saptandı. Bilateral femur boyun kırığı tanısı kondu. Osteosentez sonrası 2. ayında olan hastada kalça hareketleri açık, ağrısız, radyolojik kontrolde redüksiyon kaybı yoktu.

Sonuç: Çocukluk çağı nöbetleri şiddetli kasılmalara neden olabilir. Bu nedenle öncelikli müdahale olarak nöbet riski taşıyan hastalarda şiddetli kasılmalara yol açabilecek nöbetlerin engellenmesi amaçlanmalıdır. Sunduğumuz iki olgudaki gibi tanıda gecikmeler yaşanmaması için kasılma nöbetleri sonrası hastanın lokomotor sisteminin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi önem taşır. Hastanın acil servis müracaatı ve klinik gözlem için interne edildiğinde nöbet sonrası FBEK veya femur boyun kırığı değerlendirme sürecinde ayırıcı tanıda olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kasılma nöbetleri, pediatrik kalça patolojileri