Rize Müzesinde Bulunan Bir Grup İskit Tipi Ok Ucu


Creative Commons License

Günaşdı Y., Bingöl B.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.55, pp.229-255, 2022 (ESCI) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.21563/sutad.1163260
  • Journal Name: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), MLA - Modern Language Association Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.229-255
  • Keywords: Cimmerians and Scythians, Scythian Arrowhead Type, Warrior Mounted Tribes, Rize Museum, Eastern Black Sea Region
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Yazılı ve arkeolojik kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre MÖ 8. yüzyıldan itibaren savaşçı atlı kavimler olarak bilinen Kimmerler ve İskitler, Kafkasya üzerinden Anadolu’ya girmeye başlamıştır. Doğu Anadolu’da ilk önce Urartular ile karşılaşan bu kavimler, Asur, Frig ve Lidya devletleri ile siyasi ve askeri mücadelelere girmişlerdir. Bu devletlerin yazılı belgelerinde kendilerine yer bulan Kimmerler ve İskitler, arkalarında çeşitli arkeolojik malzemeler de bırakmışlardır. Bu malzemelerden birisi de çalışmanın konusu olan ve “İskit Tipi” olarak bilinen ok uçlarıdır. Anadolu’da Kimmer ve İskitlerin yayılım alanını gösteren arkeolojik verilerin başında gelen ok uçlarının bir grubu da Rize Müzesi envanterine kayıtlıdır. Bir kısmının Tokat/Zile’den geldiği bilinen bu ok uçlarının bir kısmının da buluntu yeri bilinmemektedir. Bu ok uçları satın alma yolu ile Rize Müzesine kazandırılmıştır. Çalışmada temel olarak Rize müzesinde bulunan 12 adet İskit tipi ok ucunun kataloglaması yapılmış, tipolojisi incelenmiş ve Anadolu’daki diğer İskit tipi ok uçları ile analojisi yapılmıştır.