Matematikte Problem Çözme ve Problem Kurma


Kar T. (Editor)

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Matematiksel problem çözme ve problem kurma ilişkili olup, birbirini tamamlamaktadır. Matematik yapmak problem çözme ve kurmadan bağımsız düşünülemeyeceği için bu iki aktivite, matematik öğrenme ve öğretme sürecinin kritik unsurları olarak görülmektedir. Aynı zamanda matematik eğitimcileri arasında problem çözme ve kurmanın öğrenme ortamlarına birlikte dâhil edilmesi gerektiğine ilişkin güçlü bir eğilimden söz etmek de mümkündür. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için eğitimcilerin, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve ders kitabı yazarlarının problem, problem çözme, problem kurma ve çözme−kurma arasındaki ilişkilere yönelik bilgi ve anlayış geliştirmesi önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda bu bilimsel kitap, iki kısım toplam 17 bölüm olarak tasarlanmıştır. Kitapta problem çözme ve problem kurma, teori ve uygulamanın birlikteliğine dayanarak ve aralarındaki denge korunarak ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.