Overin Matür Kistik Teratomunda Tiroid Papiller Karsinomu ve Hashimoto Tiroiditi Birlikteliği Olgu Sunumu


BEDİR R., BAĞCI P., GÜÇER H.

20. Ulusal Patoloji Kongresi, Turkey, 29 September - 03 October 2010

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes