SİSMİK İZOLASYONLU BETONARME BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KESİT TESİRLERİNE ETKİSİ


KURT Z. , ATEŞ Ş.

4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 1 - 02 Kasım 2019

Özet

Köprüler, geçmişten bu yana ulaşımın sağlanmasında büyük görev üstlenmiş yapılardır. Deprem gibi doğal afetler sonrasında hayatın aksamaması için köprülerin bu doğal afetleri göçmeden veya ağır hasar almadan atlatabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla köprülerde sismik izolatörler uygulanabilmektedir. Köprülerde sismik izolasyon uygulaması köprünün depreme karşı dayanımını artırmak yerine köprüye etkiyecek deprem yükünü azaltmaya dayanan bir yöntemdir. Sismik izolasyon uygulamasının verimliliğinin ortaya çıkarılabilmesi için köprünün dinamik analizinin titizlikle yapılması gerekir. Dinamik analizler için sıklıkla mod birleştirme yöntemi ile analiz ve zaman tanım alanında analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmada; sismik izolasyon kullanılan köprülerin analiz yöntemleri arasındaki farklar incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda sismik izolasyon uygulanmış betonarme köprünün dinamik analizi, mod birleştirme yöntemi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan analiz yöntemi ile Karayolu ve Demiryolu Köprü ve Viyadükleri Deprem Yönetmeliği Taslak Raporu hedef spektrumu ve yakın fay etkisinde seçilen yedi adet deprem kaydına göre yapılmış, ardından bu iki analiz metodunun moment, kesme kuvveti ve normal kuvvet gibi kesit tesirlerine yaptığı etkiler arasındaki farklar irdelenmeye çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Köprü dinamik analizi, Mod Birleştirme Yöntemi, Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analiz, Yakın Fay Etkisi