A QUALITATIVE PRACTICE FOR EQUILIBRIUM EXCHANGE RATE MARGIN IN TURKEY


Ayla D.

e-Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (elektronik), vol.22, no.1, pp.23-44, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The stability of the exchange rate, which is one of the macroeconomic

dynamics closely followed by all economies, has been frequently examined due

to its effects on many economic variables. For this reason, it can be observed

that there are many empirical studies examining the factors affecting exchange

rates. The present study carried out within this framework aims to determine

the variables that are effective in the periods when the lower and upper limits

determined for equilibrium exchange rate calculate d by using the average

exchange rate in the 2009:Q1 2019:Q4 period in Turkey were exceeded and

to explore the probability effects of these variables on equilibrium exchange

rate in terms of direction and level. In the study, in which the Probit method

was used, marginal impact calculations were included as well as probability

estimation. According to the results of the analysis, it was determined that

while the variables that reduce the possibility of the equilibrium exchange rate

exceeding the lower limit are current account balance, money supply, foreign

exchange reserves and consumer price index (CPI), the effect of the Borsa

Istanbul Stock Exchange 100 (BIST100) index was found to increase the

aforementioned probability. Also, it was determined that the variables that

reduce the possibility of the equilibrium exchange rate exceeding the upper

limit are the foreign currency reserves and BIST100 index, but current account

deficit, money supply and the effect of CPI were found to increase the

mentioned proba bility. In this context, the CPI has been determined as the

variable with the highest impact level. Thus, the probability effects of the other

variables included in this analysis, in which quarterly periods were examined,

did not exceed 3%.

Tüm ekonomilerin yakından izlediği makroekonomik dinamiklerden biri

olan döviz kurunun istikrarlı olup olmaması pek çok iktisadi değişken üzerindeki

etkileri nedeniyle sık sık inceleme konusu olmuştur. Bu nedenle döviz kuru

üzerinde etkili olan faktörlerin incelendiği ampirik çalışmaların çok sayıda

olduğu gözlenebilmektedir. Bu çerçevede yürütülen çalışma, Türkiye’de

2009:Q1 2019:Q4 döneminde gerçekleşen ortalama döviz kurundan yola

çıkılarak hesaplanan denge döviz kuru için belirlenen alt ve üst sınırları n aşıldığı

dönemlerde etkili olan değişkenlerin tespit edilmesi ve bu değişkenlerin denge kur

üzerindeki olasılık etkilerinin yön ve düzey bakımından belirlenmesi amacını

taşımaktadır. Probit yönteminin tercih edildiği çalışmada olasılık tahmininin yanı

sı ra marjinal etki hesaplamalarına da yer verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre,

denge döviz kurunun alt sınırı aşma olasılığını azaltan değişkenler cari işlemler

dengesi, para arzı, döviz rezervleri ve TÜFE olarak belirlenirken, BİST100

endeksi etkisinin söz konusu olasılığı arttırıcı yönde olduğu tespit edilmiştir.

Denge döviz kurunun öngörülen üst sınırı aşma olasılığını azaltan değişkenlerin

ise döviz rezervleri ve BİST100 endeksi olduğu tespit edilmekle birlikte cari

denge, para arzı ve TÜFE etkisinin söz konusu olasılığı arttırıcı yönde etkili

olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda en yüksek etki düzeyine sahip olan değişken

ise TÜFE olarak belirlenmiştir. Nitekim üçer aylık dönemlerin incelendiği bu

analize dâhil edilen diğer değişkenlerin olasılık etkileri %3’ün üzerine

çıkmamıştır.