Abbâsî Devleti’nin Kurucu Unsurlarından Olan Abdullah B. Ali’nin İdarî, Siyasî ve Askerî Faaliyetleri


ARSLAN İ.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, pp.256-277, 2022 (Peer-Reviewed Journal)