Monitoring of Five Different Insecticide Resistance Status in Turkish House Fly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) Populations and the Relationship Between Resistance and Insecticide Usage Profile


Akıner M. M., Çağlar S. S.

TÜRKIYE PARAZITOLOJII DERGISI / TÜRKIYE PARAZITOLOJI DERNEGI = ACTA PARASITOLOGICA TURCICA / TURKISH SOCIETY FOR PARASITOLOGY, vol.36, no.2, pp.87-91, 2012 (Scopus)

Abstract

Objective: The objective of this study is to assess the resistance status and yearly changes involved for house ?y populations from six cities in Turkey. Methods: Field strains of house ?y (Musca domestica L. Diptera: Muscidae) were collected in 2004-2006 from cow farms (Antalya, İzmir) and garbage dumps (Adana, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa) in Turkey. The resistance levels of ?rst and two generation offspring were determined against ?ve insecticides (cypermethrin, cyphenothrin, deltamethrin, permethrin and fenitrothion). Results: While the highest resistance level for pyrethroid was determined for Antalya 2005 strain (851.97 Cypermethrin) and lowest resistance level for Şanlıurfa 2004 strain (2.06 Permethrin), the highest fenitrothion resistance was found in Şanlıurfa 2004 strain (50.37) and lowest fenitrothion resistance was found in Adana 2004 strain (6.45). Conclusion: Our results showed that pyrethroid resistance levels were very high and determined a decreasing trend for Antalya and İstanbul strains and an increasing trend for Adana and Şanlıurfa strain for all tested pyrethroid insecticides from 2004 to 2006. Although cypermethrin and cyphenothrin resistance showed a decreasing trend, deltamethrin and permethrin showed an increasing trend for the Izmir strain from 2004 to 2006. The same trend was also determined for the Ankara strain except for permethrin. Fenitrothion resistance was determined to be lower than pyrethroids, but these levels were still high. Flies from cow farms were generally more resistant than those from garbage dumps. Our results also revealed the presence of strong selective pressure on the populations

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiyenin altı ilinden getirilen karasinek soylarında direnç durumunun ve yıllık değişiminin saptanmasıdır. Yöntemler: Karasineklerin (Musca domestica L. Diptera: Muscidae) alan soyları 2004 ve 2006 yılları arasında Türkiye’de bulunan inek çiftlikleri (Antalya, İzmir) ve çöp depolama alanlarından (Adana, Ankara, Şanlıurfa, İstanbul) toplanmıştır. Alan soylarından laboratuvarda elde edilen birinci ve ikinci kuşak bireylerinin 5 farklı insektisite karşı (cypermethrin, cyphenothrin, deltamethrin, permethrin and fenitrothion) direnç seviyeleri tespit edilmiştir. Bulgular: En yüksek pyrethroid direnci Antalya 2005 soyunda (851.97 Cypermethrin) ve en düşük pyrethroid direnci Şanlıurfa 2004 soyunda (2.06 Permethrin) tespit edilirken, en yüksek fenitrothion direnci Şanlıurfa 2004 soyunda (50.37), en düşük fenitrothion direnci Adana 2004 soyunda (6.45) bulunmuştur.  

Sonuç: Bizim sonuçlarımız pyrethroid direnç seviyesinin yüksek olduğunu, denenmiş olan pyrtehroidler için 2004-2006 yılları arasında Antalya ve İstanbul soylarında azalış, Adana ve Şanlıurfa soylarında artış trendinde olduğunu göstermiştir. İzmir soyunda 2004-2006 yılları arasında cypermethrin ve cyphenothrin direnci azalış trendi göstermiş olsa da deltamethrin ve permethrin direnci artış trendi göstermiştir. Aynı trend permethrin hariç Ankara soyu içinde tanımlanmıştır. Fenitrothion direnci pyrethroid direncinden düşük bulunmuştur fakat bu seviye hala yüksektir. Inek ahırlarından gelen soylar çöplüklerden gelen soylardan daha fazla dirençlidir. Bizim sonuçlarımız aynı zamanda popülasyonlar üzerinde yoğun bir seçilim baskısı olduğunu göstermiştir.