Sıtma: Dokuz Olgunun Değerlendirilmesi.


YILDIZ İ. E., ÖZDEMİR AL S., KOSTAKOĞLU U., İLGAR T., ERTÜRK A.

26-30 Mayıs (online toplantı) XXI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 26 May 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes