Çevre Hakkı İle İlgili Uluslararası Gelişmelerin Türk Hukukundaki Düzenlemelere Etkisi


Akpınar Y. Z.

KAÇKAR SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.9-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: KAÇKAR SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.9-19
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

 Bilimsel ve teknik açıdan hızlı gelişmelerin yaşanması, nüfusun hızla artması,

sanayinin gelişmesi, kentleşmenin artması, özellikle büyük devletlerin birbirleriyle olan

rekabetlerinin ekonomik ve savunma alanlarında üst düzeylere yükselmesi çevreye

verilen zararı geri dönülmesi zor bir aşamaya getirmiştir. Yaşanan bu çevre sorunları

insanların kendi yaşamını tehdit ettiği gibi özellikle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir

bir çevre bırakmayı da güçleştirmiştir. Bu durum çevre hakkı kavramının önem

kazanmasına, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için çeşitli yasal

güvencelerle devlet garantisi altına alınmasına olanak sağlamıştır. Yaşanan bu çevre

sorunlarının sadece belli bir ya da birkaç ülkeyi değil bütün ülkeleri ilgilendirebilecek

nitelikte olması çevre hakkı ile ilgili çalışmaların yalnız ulusal düzeyde değil uluslararası

çapta da ele alınmasına, uluslararası sözleşmelerde düzenlemeler içermesine

sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada ulusal ve uluslararası alanda çevre hakkı

düzenlemeleri incelenerek küresel çapta yaşanan çevre hakkına ait gelişmelerin iç

hukuktaki yansımaları değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken Türk

Hukukundaki çevre hakkı düzenlemeleri ve uluslararası çevre sözleşmelerinde yer alan

çevre hakkı düzenlemeleri incelenmiştir.