Etkinlik Temelli Uygulamaların Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığına Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine Etkisi


YILMAZER A., BEKDEMİR Ü.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.12, no.3, pp.616-629, 2023 (Peer-Reviewed Journal)