TÜRK SPOR POLİTİKALARINDA GÜNCEL SORUNLARIN İNCELENMESİ


YAVUZ EROĞLU S., KARAKUŞ S., IŞIK U.

Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.9, pp.186-201, 2016 (Peer-Reviewed Journal)