COVID-19-related Cardiovascular System and Stroke


Creative Commons License

Kanat A., Gündoğdu Ö. L., Gündoğdu H.

in: COVID-19 and Cardiovascular System, D.Duman, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.30-33, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.30-33
  • Editors: D.Duman, Editor
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarında kardiovasküler hastalık ve inme riski vardır,

bu risk mortaliteyi etkiler. Bu hastalarda kardiovasküler tutulum ile inme arasında bir ilişki olabilir.

Çalışmamızda bu durum ele alındı. 1 Aralık 2019-19 Ağustos 2021 arasında konu ile ilgili literature taranarak,

Retrospektif olarak COVID-19 hastalığında kardiovasküler hastalık inme oluşum mekanizmaları

araştırıldı. Pnömoninin tipik olarak görüldüğü bu hastalıkta görülen kardiovasküler olayların ve

inmenini sebebi tam olarak anlaşılamamıştır. Yayınlarda, COVID-19 hastalarında, kardiovasküler hastalık

ve inme oluşturacak birden fazla mekanizma olduğu tesbit edildi. Bu mekanizmaların bağışıklık sisteminin

etkisi ile oluşan tromoz, renin-anjiotensin sistemindeki değişiklikler, COVID-19 virüsünün kalp

ve beyin dokusu üzerine direct etkilemesi olduğu sonucuna varıldı. COVID-19 enfeksiyonu sırasında oluşan,

hiperkoagülopati durumu, kalp ve cerebral damarlarda tromboz yapabilir. Hastalarda bu durum göz

önüne alınmalıdır. COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalarda antikoagülan tedavi başlanarak, bu hastalıktaki

kardiovasküler ve serebral iskemik komplikasyonların önüne geçilebilinir.

Anah tar Ke li me ler: COVID-19; kardiovasküler hastalık; inme

ABS TRACT Stroke and cardiovascular complications may occur in patients with COVID-19 infection.

The mechanisms of cardiovascular disease stroke formation in COVID-19 disease were investigated

from the publication appeared in literature between between December 1, 2019 and August 19,

2021, The cause of cardiovascular events and stroke in this disease, in which pneumonia is typically

seen, is not fully understood. In publications, there is more than one mechanism for cardiovascular disease

and stroke in patients with COVID-19 infection. These pathologies were observed to occur due to

the effect of the immüne system, thrombosis, changes in the renin-angiotensin system, direct effects of

the COVID-19 virus on the heart and brain tissue. Hypercoagulopathy, which occurs during COVID-19

infection, may cause thrombosis in the heart and cerebral vessels. This should be taken into account in

patients. By starting anticoagulant therapy in patients with COVID-19 infection, cardiovascular and

cerebral ischemic complications in this disease can be prevented.

Keywords: COVID-19; cardiovascular diseases; stroke