The influence of photoperiod on size and development of ovarioles in insecticide resistant and susceptible strains of the house fly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)


ÇAĞLAR S. S., Saglam I. K., AKINER M. M.

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.35, no.3, pp.325-331, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 3
  • Publication Date: 2011
  • Doi Number: 10.3906/zoo-0810-10
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.325-331
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Th e ovariole development of laboratory-reared insecticide resistant and sensitive strains of the house fl y, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) under diff erent photoperiod regimes was examined. Flies were reared under laboratory conditions of 75 ± 5% RH, 25 ± 1 °C and 0:24, 6:18, 12:12, and 18:6 h L:D photoperiods. Each day, 20 female fl ies were collected from a cohort of females that had emerged on the same date. Ovarioles were dissected from the collected adults and microscopically examined to determine overall length and developmental stage. For the resistant strain, development was most rapid under the photoperiod regimes with more hours of darkness and steadily decreased with increasing hours of light. However, development of the susceptible strain was most rapid at both photoperiod extremes of 0:24 and 18:6 h L:D. Results also showed that the eff ect of both photoperiod and resistance status and the interaction between these factors had a signifi cant eff ect on ovariole development.

Bu çalışmada laboratuarda yetiştirilmiş olan karasinek Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)’nın insektisit dirençli ve duyarlı soylarının, farklı fotoperiyot rejimleri altındaki ovaryol gelişimleri incelenmiştir. Sinekler laboratuar ortamında %75 ± 5 RH, 25 ± 1 °C ve 0:24, 6:18, 12:12 ve 18:6 s A:K fotoperiyot rejimleri altında yetiştirilmiştir. Her gün, dişilerden oluşan bir kohort içerisinden, aynı gün pupadan çıkmış olan 20 dişi sinek örneklenmiştir. Örneklenen bireylerin ovaryolleri dissekte edilerek mikroskop altında incelenmiş ve ovaryollerin uzunlukları ve gelişim evreleri belirlenmiştir. Dirençli soylar için en hızlı gelişimin, karanlık periyodu daha uzun olan fotoperiyot rejimleri altında olduğu gözlemlenirken, gelişim hızının aydınlık oranının artması ile düzenli bir şekilde azaldığı belirlenmiştir. Buna karşılık duyarlı soylarda en hızlı gelişimin, 0:24 ve 18:6 saat A:K fotoperiyot rejimleri altında olduğu belirlenmiştir. Sonuçlarımız aynı zamanda direnç durumunun, fotoperiyodun ve bunlar arasında olan etkileşimin ovaryol gelişimini önemli derecede etkilediğini göstermiştir.