Sepsise bağlı Dissemine intravasküler koagülasyon gelişen ve priapizm ile başvuran olgu sunumu,


AYAZ T. , SÖNMEZ S., KİTAPLI S., DURAK S. , KOSTAKOĞLU U.

19.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 11 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey