Polikistik over sendromu tanısı almış hastalarda paroksinaz 1 genindeki Leu55met ve Gln192arg polimorfizmlerinin ateroskleroz riskiyle ilişkilerinin araştırılması


SEVİM NALKIRAN H., AYAZ T., ELDEŞ T.

2.Ege Endokrin Hastalıklar Ve Genetik Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes