Genç Girişimcilere Yönelik Kazanç İstisnası


Creative Commons License

Acuner S.

Vergi Dünyası, sa.418, ss.155-165, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Vergi Dünyası
  • Sayfa Sayıları: ss.155-165

Özet

6663 sayılı Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. 6663 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mülga Mükerrer 20'nci maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir.   64’üncü hükümet programında ve 2016 eylem planında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yasalaşan 6663 sayılı Kanunu 1'nci maddesi, tam mükellef 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin iş hayatına atılımını kolaylaştıran hükümler içermektedir. Kanunda belirtilen şartları taşıyan gerçek kişilerin ticari, zirai ya da mesleki faaliyetleri nedeniyle üç hesap dönemi boyunca elde ettikleri kazanç ve iratların 75.000 TL'sinin vergiden müstesna olduğuna hükmedilmiştir.  Kanuni süresi içerisinde iş bildiriminde bulunan, bilfiil işinde çalışan, kendi işini sevk ve idare eden genç girişimciler diğer şartları da yerine getirmek suretiyle bu istisnadan yararlanabilirler.