ASPECT OF MOBBING BEHAVIORS INCURRED ON THE STAFF WORKING AT THE DIRECTORATES OF YOUTH CENTERS


Creative Commons License

HACICAFEROĞLU S.

Journal of Sports Research, cilt.2, sa.4, ss.110-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Journal of Sports Research
  • Sayfa Sayıları: ss.110-121

Özet

Bu çalışama Türkiye’deki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı gençlik merkezi müdürlüklerinde çalışan personellerin, uğradıkları mobbing davranışlarının yönünü belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırmanın örneklemini; tesadüfü yöntemle seçilmiş farklı bölgelerdeki gençlik merkezi müdürlüğünde çalışan 253 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Olumsuz Davranışlar Ölçeği (NAQ)” ile toplanmıştır. Araştırmada aritmetik ortalama, çapraz tablo, t- testi, tekyönlü varyans analizi ile Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; örneklemdeki personelin %44.7 oranla son altı ay içerisinde mobbing davranışlarına orta altı düzeyde maruz kaldıkları belirlenmiştir. Ayrıca personellerden sözleşmeli memurların toplamda %57.5 oranla mobbing davranışlarına maruz kaldıkları saptanmıştır. Sözleşmeli memurların şube müdürleri (%21.5) ile gençlik merkezi müdürleri (%18.5) tarafından, kadrolu memurların şube müdürleri (%42.9) tarafından, gençlik merkezi müdürlerinin ise il müdürleri (%66.7) tarafından aşağı doğru mobbing eylemlerine maruz bırakıldıkları belirlenmiştir.