.Çopur Çiçek, D.Z.Ulusan Gündogdu, Ş.Direkel, Ç.Öztürk. Akut Mezenterik İskemi Tanılı Hastanın Operasyon Sonrası Nazogastrik Sondasından Çıkan Ascarıs Lumbrıcoıdes: Olgu Sunumu.


ÇOPUR ÇİÇEK A.

Turkiye Parazitol Dergisi, vol.37, pp.212-215, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 37
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkiye Parazitol Dergisi
  • Page Numbers: pp.212-215
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Ascaris lumbricoides is a comman intestinal helminths in humans. It is a parasite which commonly affects society with a low socioeconomic status, especially in tropical and rural areas. Ascaris lumbricoides infestation can lead to serious complications because of the mobility of the worms. The parasite can cause a variety of complications like intestinal obstruction, perforation, biliary obstruction, pancreatitis, peritonitis, liver abscess, cholangiohepatitis, volvulus, and gangrene, etc. A 59-year-old female patient hospitalized with the diagnosis of mesenteric ischemia was operated on for jejunal resection. On the 6th postoperative day, a worm was noticed emerging through the nasogastric tube. Ascaris lumbricoides was determined as a result of the examination microbiology laboratory. The patient was treated successfully with one dose of albendazole 200 mg 1x2. Our case describes a clinical situation of ascariasis observed after jejunal resection and emphasizes the importance of remaining aware of this rare complication of ascariasis. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 212-5) Key Words: Ascaris lumbricoides, jejunal resection, mesenteric ischemia, complication 

Ascaris lumbricoides insanlarda sık rastlanan barsak helmintidir. Bu, özellikle sıcak ve kırsal bölgelerde, sosyoekonomik düzeyi düşük toplumları etkileyen bir parazittir. Ascaris lumbricoides, parazitin hareketliliği nedeniyle ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Parazit; intestinal obstrüksiyon, perforasyon, biliyer obstrüksiyon, pankreatit, peritonit, karaciğer apsesi, kolanjiohepatit, volvulus ve gangren gibi çok çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Mezenterik iskemi ön tanısıyla hastaneye yatırılan 59 yaşındaki kadın hasta jejenum rezeksiyonu nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrası altıncı günde, nazogastrik sondasından gelen bir solucan fark edilmiştir. Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan inceleme sonucunda Ascaris lumbricoides olarak belirlenmiştir. Hasta, 200 mg 1x2 tek doz albendezol ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Olgumuz, jejunum rezeksiyonu sonrası gözlenen askariasisin klinik bir durumunu tanımlamakta ve bu nadir görülen askariasis komplikasyonun önemini vurgulamaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 212-5) Anahtar Sözcükler: Ascaris lumbricoides, jejenum rezeksiyonu, mezenterik iskemi, komplikasyon