TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLERARASI YAPISAL BAĞINLAŞMA-GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA


Ersungur Ş. M. , Kızıltan A.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.17-31, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2008
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.17-31

Özet

Bu çalışmada, Devlet İstatistik Enstitüsü(TÜİK) tarafından hazırlanan 1973-1998 yılları arasındaki 6 adet Girdi-Çıktı Tablosu kullanılarak; sektörlere ait üretim çarpanları hesaplanmış ve ekonomideki nihai talep artışları karşısında sektörlerin yapısal bağınlaşmaları analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de 1980 öncesinde tarım sektöründe yapısal bağınlaşma yüksek iken, 1980 sonrasında sanayi sektörünün ön plana çıktığı görülmüştür. Ancak, özellikle 1990 sonrasında bu sektörün alt dallarının gelişimi daha çok tarıma dayalı sanayi sektöründe yapısal bağınlaşmanın yüksek olması şeklinde kendini göstermiştir. 

In this study, it is taken into account production multipliers relating to sectors and analyzed structural interdependence of sectors towards final demand increase, using six input-output table among 1973-1998 to be prepared by State Institute of Statistics (Turkish Statistical Institute). In accordance with results, while structural interdependence on agriculture sector was high before 1980, industrial sector came to the fore after this time. But especially after 1990, the development of sub-branch of this sector displays as the higher structural interdependence on industrial sector depended on agriculture