Osmanlı Kadızadeliliği ile Bir tavır olarak Çağdaş kadızadelilik Arasındaki Benzerlikler


SANCAR F.

Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 05 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes