Free gingival graft supported by pins in the periimplanter region: A case report


Yorgancılar N., Köse O.

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Rize, Turkey, 5 - 07 May 2023, pp.256-257

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.256-257
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

PP-23 Free gingival graft supported by pins in the periimplanter region: A case report

Nur Yorgancılar, Oğuz Köse

Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology, Rize, Turkey

Introduction and Aim: Insufficient width and thickness of the band of keratinized tissue around the implant increases the risk of plaque accumulation, alveolar bone loss, and gingival recession. The width and thickness of the adherent keratinized mucosa around dental implants are important factors for long-term implant stability, function and aesthetics. Free gingival graft is the most preferred method to increase the attached keratinized tissue band.

Case Report: A 52-year-old systemically healthy female patient presented to our clinic for implant surgery for the treatment of edentulism. Free gingival graft was planned in order to ensure the continuity of healthy periimplanter tissue and to increase the insufficient keratinized tissue band, in the session in which the healing caps of the three implants were placed. After local anesthesia, the full thickness flap was elevated. Alveolar mucosa was fixed with pins apical to the recipient zone to allow space for the greft. A free gingival graft taken from the palatal region was placed on the recipient area. The sutures providing the adaptation and stabilization of the graft were placed with support from the pins. A periodontal surgical pack was placed in order to protect the wound area and supported by pins during the early healing process.

Conclusions: It has been shown that free gingival graft is a successful treatment approach around the implant to increase the keratinized tissue band; the applied pins help in the preparation of the recipient zone, the stabilization of the graft, and the protection of the wound area during the early healing process.

Keywords: Free gingival graft, implant, pins

PS-23 Periimplanter bölgede pinlerle desteklenmiş serbest dişeti grefti: Vaka sunumu

Nur Yorgancılar, Oğuz Köse

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Rize, Türkiye

Giriş ve Amaç: İmplant etrafı keratinize doku bandının genişliğinin ve kalınlığının yetersiz olması plak birikimi, alveol kemik kaybı, dişeti çekilmesi riskini arttırır. Dental implantlar çevresindeki yapışık keratinize mukoza genişliği ve kalınlığı uzun süreli implant stabilitesi, fonksiyon ve estetik için önemli faktörlerdir. Yapışık keratinize doku bandını arttırmak için serbest dişeti grefti en çok tercih edilen yöntemdir.

Olgu Sunumu: 52 yaşında sistemik olarak sağlıklı kadın hasta dişsizliğinin giderilmesi amacıyla implant cerrahisi için kliniğimize başvurdu. Yerleştirilen üç adet implantın iyileşme başlıklarının takıldığı seansta sağlıklı periimplanter doku devamlılığını sağlayabilmek, yetersiz keratinize doku bandını arttırmak amacıyla serbest dişeti grefti planlandı. Lokal anesteziyi takiben tam kalınlık flep kaldırıldı. Alıcı yatağın hazırlanmasında alveol mukozasının apikalde kalıp grefte yer sağlaması için alveol mukoza, alıcı yatağın apikalinde pinlerle sabitlendi. Palatinal bölgeden alınan serbest dişeti grefti alıcı bölgeye yerleştirildi. Greftin adaptasyonunu ve stabilizasyonunu sağlayan süturlar pinlerden destek alınarak atıldı. Greftin sabitlenmesini takiben bölge rezorbe süturlarla kapatıldı. İyileşme döneminde yara bölgesini korumak amacıyla periodontal pat yerleştirildi. Patın erken iyileşme sürecinde yerinde kalması için pinlerden destek alındı.

Sonuç: Keratinize doku bandını arttırmada serbest dişeti greftinin implant etrafında başarılı bir tedavi yaklaşımı olduğu; uygulanan pinlerin alıcı yatağın hazırlanmasında, greftin stabilizasyonunda ve erken iyileşme sürecinde yara bölgesinin korunmasında yardımcı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İmplant, pin, serbest dişeti grefti