Tat Algısı: Hazır Kahve Üzerine Deneysel Bir Çalışma


USTAAHMETOĞLU E.

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.7, no.12, pp.52-64, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 12
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi
  • Page Numbers: pp.52-64
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes

Abstract

Food and beverage companies have been trying to understand and control the consumer response to their products. Moreover, companies have been to gain a competitive advantage by developing new flavors or modifying the taste of their products. The aim of this study is to determine, whether the participants discriminate their favorite brand by using blind tests. This research was carried out on 71 eligible participants with pro and last measure experiment. The findings from the study did not match the brand, which the participants who expressed that they like, correctly in pro and last measure statistically. In this study, it has been revealed that the assessment with only a single sensory organ is not sufficient to support taste perception in terms of both theory and practice and that other sensory organs should also support it.

Gıda ve içecek işletmeleri ürünlerine yönelik tüketici tepkilerini anlamaya ve kontrol etmeye çalışmaktadır. Bunun yanında işletmeler yeni tatlar geliştirme veya mevcut ürünlerinin tatlarını değiştirme seçeneklerini kullanarak rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar. Araştırmanın amacı kör testler ile denekler beğendikleri markayı ayırt edip edemediklerini tespit etmektir. Araştırma 71 geçerli denekle ön ve son ölçümlü olarak uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular istatistiksel olarak denekler beğendiklerini ifade ettikleri markayı ön ve son ölçümde doğru olarak eşleştirememiştir. Yapılan araştırmada hem teorik hem de uygulama yönünden tek bir duyu organının değerlendirme açısından yeterli olmadığı, diğer duyu organlarının da tat algısına destek olması gerektiği ortaya konmuştur.