Alabalık Çiftlikleri Atıksularının Bırakıldığı Akarsuyun Fizikokimyasal Su Kalitesine Etkileri Üzerine Bir Durum Çalışması


VEREP B., HASANOĞLU H., MUTLU T.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.2, no.2, pp.38-42, 2017 (Peer-Reviewed Journal)