İntraventriküler ve İntratekal Kolistin Tedavisi Uygulanan Acinetobacter baumannii’ye Bağlı İki Menenjit Olgusu


YILDIZ İ. E., DALMANOĞLU E., KOSTAKOĞLU U., Özdemir Al S., YAŞAR F., ZENGİN E., ...More

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 03 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Recep Tayyip Erdoğan University Affiliated: Yes